Home Disclaimer

Disclaimer

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld. Niettegenstaande al het mogelijke gedaan wordt om de juistheid van de informatie van de internet publicatie/website te verzekeren, zijn noch de uitgevers, noch de auteurs, noch hun agenten verantwoordelijk voor fouten of weglatingen.
Disclaimer     Algemene voorwaarden     Privacy     Copyright 2016 J&W Bouwpartners